20.12.2016

#adwentowe migawki 17-18
A tmosfera, światełka, ciepło

D omowe zacisze, zapach świerku

W ieniec, pierniki i dziecięca radość

E mocje, szczery uśmiech i

odNajdywanie nas samych

adwenT - czas radosnego oczekiwania 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen