08.05.2013

shape

Źle nie jest, ale dobrze też nie.
Jest okay.

Choć 'okay' mnie pod tym względem w ogóle nie zadawala.


Kommentare: