05.07.2012

Zafon

"Przeczucie jest skrótem naszego umysłu podążając do prawdy."
C.R.Zafon
-Książę mgły-

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen